8660 Tab, Kossuth Lajos utca 86.
Tel.: 06/84 320-474
E-mail: tabmuvkozpont@gmail.com

Nyitvatartási idő:
Hétfő, kedd, szerda: 11.00-19.00
Csütörtökön: 9.00-19.00
Pénteken: 8.00-14.00; 18.00-20.00

Munkaterv
2020

 

ZICHY MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

TAB 

 1. évi 

MUNKATERVE

 

Készítette: 

 

Czoborné Csajági Rita 

       Igazgató

 

Tab, 2019. november 6.

 

Zichy Mihály Művelődési Központ

8660 Tab, Kossuth L u. 86. 

Tel: 84/320-474 tabmuvkozpont@gmail.com

 

 

A Zichy Mihály Művelődési Központ Tab Város Önkormányzatának közművelődési intézménye.                  

Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének  15/1999. (XI. 1.) számú közművelődésről szóló rendelete meghatározza a település közművelődési feladatait. Az önkormányzat e feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatóságára közművelődési intézményt tart fenn.

Intézményünk szakmai tevékenységét az alapító okiratban szereplő fő feladata szerint valamint a közművelődési szakfeladatoknak megfelelően az új SZMSZ alapján végzi. 

 Az előző években kialakult hagyományszerű, közösségi, a szabadtéri rendezvények megszervezésével a helyi identitást és közösségi szemléletet kívánjuk erősíteni, valamint a szakkörök megszervezésével a formális és non-formális tanulási lehetőségek bővítését kívánjuk biztosítani.

 

Az intézmény munkatervének összeállításakor a szakmai terveket ebben az évben is a település költségvetési lehetőségei határozzák meg.

A közművelődésre jellemző nálunk is – országos szinten is -, hogy a hírközlési eszközök elterjedése és gazdasági okokból is, az emberek nehezen mozdulnak ki otthonról. Nehéz szinte kiszámíthatatlan egy-egy program látogatottsága, folyamatosan változik. 

 

Intézményünk célja hogy az itt folyó tevékenységgel,  a munkatervben meghatározott feladatok megvalósításával hozzájáruljon a kulturális élet színvonalának emeléséhez.

A Művelődési Központ feladatainak ellátása során együttműködik a fenntartó önkormányzattal, az önkormányzati hivatallal, más kulturális intézménnyel, oktatási intézményekkel, művészeti csoportokkal, kultúraközvetítő egyesületekkel, hagyományőrző civil szervezetekkel, egyházakkal.

 

Továbbra is célunk:

 • közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása
 • a város kulturális élete sokszínűségének megtartása, fejlesztése: Fontos a civil szervezetek munkája, az önálló programjaik szervezése és részvételük a rendezvényeken.
 • a kulturális hagyományok ápolása
 • új kulturális értékek „felfedezése”, támogatása a város kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése a város idegenforgalmi vonzerejét növelő kulturális rendezvények szervezése
 • kulturális célú szolgáltatások színvonalának emelése 

 

MUNKATERV RÉSZEI:   

   I./ Intézményi háttér

   II./ Szakmai feladatterv                                               

 

I./   Intézményi háttér

A szakmai feladatok megvalósulásához megfelelő intézményi háttere van szükség, ezért kiemelt jelentőségű a Művelődési Központ általános állapota; technikai, személyi feltételei; gazdasági helyzete.

 

A létesítmény állapota:

A felújított épület állagának megőrzéséhez szükséges a folyamatos karbantartás, a hibák kijavítása. 

 

Jövőbeni kiemelt feladatok:

 • kiállító teremés a különféle foglalkozásokra használt termek falainak javítása, festése
 • Kamaraterem klímával való felszerelése, nyílászáró cseréje
 • Alagsor: 

       – nyílászárók felülvizsgálata /javítása illetve cseréje. (öltöző ablakok,hátsó bejárat )

       – elektromos hálózat fejlesztése (világítás stb.)

 • Művelődési Központ kerítésének cseréje (apáca rács cseréje) 
 • A Művelődési Központ melletti területen parkoló kialakítása 

 

Uniós pályázati programon keresztül a 2020-as évben megvalósul egy zenei gyakorló terem kialakítása, az alagsor felújítása valamint ugyancsak pályázat útján a helyi iskolákkal közreműködve a volt széntároló helyiség átalakításával kézműves műhely kerül kialakításra. 

 

Technikai feltételek:

Szükséges az elmúlt évben megkezdődött technikai fejlesztések folytatása:

 • Az épület egészében a fényforrások korszerűsítése „led” technológiájú fényforrásokkal.

 

Az EFOP 1.5.3 sz. pályázati projekt keretében az elmúlt évben beszerzésre kerültek: színháztechnikai berendezések, székek, babzsák fotelek, jóga eszközök, a szabadtéri rendezvényeket elősegítve: sátrak, sörpad szettek, kordonok. Ezek az eszközök nagyon fontos technikai forrást biztosítanak az intézménynek, általuk jóga oktatás, és a Zumba is támogatottan van jelen az intézményben, ingyenes részvétellel.  

 

Személyi feltételek:

Az intézmény vezetését az igazgatója látja el, ezen kívül a közművelődési szakmai feladatokat, valamint a házipénztár kezelését és egyes adminisztratív tevékenységet  (nyilvántartások, statisztika, iktatás stb.), rendezvényszervezést is elvégzi. Az igazgató munkáját segíti egy fő főállású művelődésszervező, a helyettesítést is ő látja el.  A technikusi teendőket 1 főállású dolgozó látja el. Az épület tisztántartását egy fő (nyugdíjas) megbízási szerződéssel 4 órában végzi el.  Az esti programokhoz az ügyeletet és a hétvégi nyitva tartást a közművelődési szakmai feladatokat ellátó megbízási díjas személy biztosítja. A munkákat segíti napi nyolc órában két fő munkatárs, akik ugyancsak az EFOP programnak köszönhetően vannak jelen az intézményben. A sok program miatt feszített a munkavégzés az intézményben, mindenkinek évi 150 -200 óra túlórája van, amit szabadidőben biztosít az intézmény. 

 

Elvárható és elvárandó értékek az intézmény dolgozóitól:

 

 • a közművelődési hivatás iránti elkötelezettség, felelősségtudat, megbízhatóság, következetesség, nyitottság, alkalmazkodó készség
 • olyan értékek közvetítése, amelyek a társadalmi környezetre pozitív hatást gyakorolnak
 • elhivatottság a munkahely iránt
 • ügyfélbarát, segítőkészség, kreativitás, pozitív gondolkodás

 

 Gazdálkodás:

A Művelődési Központ jogi személyként működő, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Tabi Közös  Önkormányzati Hivatal látja el, erre vonatkozó külön megállapodás alapján.

Az Önkormányzat által nyújtott  finanszírozás mellett az éves költségvetés biztosításához saját bevételre is szükség van, ami a műsorok jegyeladásából, terembérletből, támogatói bevételekből, pályázati összegekből származik. A szakmai, technikai feladatok megvalósításához, a fejlesztésekhez minél nagyobb számban kell kihasználni a pályázati lehetőségeket.

A költségvetés helyzetéről és a szakmai feladatok teljesítéséről a képviselő-testületet számára féléves, háromnegyed éves és éves  beszámolóban kell tájékoztatást adni.

 

II./   Szakmai feladatterv

Szakmai  feladatainkat – figyelembe véve a városban és környékén élők művelődési igényeit, lehetőséget adva minden korosztály számára a társas összejövetelre, önszerveződésre, tanulásra, művelődésre, művészeti tevékenységekre, szórakozásra és kikapcsolódásra – a következőképpen kell alakítani:

 

Művészeti élet fejlesztése:  

A Művelődési Központban a jövő évben  is tervezni kell felnőtt és gyermek  színházi előadásokat, bábelőadásokat, pódium műsorokat, zenei programokat hivatásos és amatőr művészek, társulatok közreműködésével. A pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével  az első és a második félévben is 1 gyermek és 1 felnőtt színházi előadást tervezünk, a pódium előadások, zenei események és szabadtéri rendezvények mellett. Továbbra is célunk, hogy a testvértelepüléseinkről legalább évente egy alkalommal hívunk kulturális csoportokat. 


Kiemelt programjaink 2020-ban: 

 • Magyar Kultúra Napi   rendezvény: Vass Virág író-, olvasó találkozója
 • Farsang
 • Február 21. Katolikus Iskola farsangja 
 • Február 28. Szalagavató
 • Március 1. A Tabi Fúvószenekar minősítő hangversenye
 • Március 15-e ünnepi programja általános iskolások és a helyi művészeti csoportok közreműködésével
 • Tavaszi Fesztivál rendezvényei  (kiállítások, író-olvasó találkozó, hangversenyek, vetélkedők, irodalmi estek,  gyermek műsorok március 15-től május 30-ig)
 • Március 21. Színházi előadás 
 • Április 4-5. Tavaszi hangverseny 
 • Április 9. Kirándulás (ötösök gyűjtése)
 • Április 11. Költészet Napja 
 • Húsvétvárás 
 • Április 17. Katolikus Iskola Pedagógus Nap 
 • Április 18. KATANA fórum 
 • Április 20-26 Föld világnapja alkalmából természetfotó kiállítás
 • Április 29. Tánc világnapja 
 • MAJÁLIS  (szabadtéri rendezvény)
 • Május 11 – 22 Madarak és fák világnapja alkalmából kiállítás 
 • Május 23. Tavaszi Asszonybál 
 • Május 30. Városi Gyermeknap (szabadtéri rendezvény)
 • Július 6-12 Tánctábor 
 • Július 20 – 26 Drámapedagógiai tábor 
 • Július 27 – 31 –ig Csemetekert Alkotótábor  
 • Nyári szabadtéri MOZI. 
 • Egy hetes Horgásztábor a Béke Horgászegyesülettel közösen
 • Augusztus 20-a ünnepi programja (szabadtéri rendezvény)
 • Szüreti Fesztivál (szabadtéri rendezvény)
 • Október 14-én Zichy Mihály születésnapjára emlékezünk
 • Idősek Napja – zeneiskolások műsorával és teadélutánnal az intézmény nyugdíjasainak ünneplése
 • Október 23-i ünnepi megemlékezés – középiskolások műsorával – és koszorúzás (szabadtéri rendezvény) 
 • „Városi Mikulás” és a „Város Karácsonya” szabadtéri rendezvényekkel
 • Évbúcsúztató a Kávézóval közösen

 

A programok évközben folyamatosan bővülnek, adott helyzetben pályázat útján is sok programot bonyolítunk le. A vállalt programokon túl szeretnénk minden hónapban a helyi oktatási intézmények közreműködésével „Tisztítsuk meg együtt Tabot” címmel szemétszedést szervezni elősegítve a lakosság köztisztaságra „nevelését”.

 

Saját rendezvényeink mellett helyet adunk és segítséget nyújtunk  külső szervek kulturális programjainak lebonyolításához is. Térségi illetve megyei szintű rendezvények, osztálytalálkozók, jótékonysági estek megszervezéséhez színteret és segítséget biztosítunk.

 

Kiállítások szervezése:

A vizuális kultúra ápolására, minél szélesebb körben való népszerűsítésére hivatásos illetve amatőr alkotók közreműködésével képző- és fotóművészeti kiállításokat, kézműves bemutatókat  rendezünk. Kiemelt feladat a helyi és környékbeli tehetséges amatőr alkotók számára bemutatkozási lehetőség  biztosítása.

 

Rendszeres művelődési formák, önszerveződő közművelődési csoportok működtetése:

A mindenkori igények figyelembe vételével különböző szabadidős tevékenységek színtereként működő; ismeretszerzésre, szabadidő eltöltésre, amatőr alkotó tevékenység végzésére alkalmas művelődési közösségeknek kell helyet biztosítani, illetve segíteni működésüket. Ezekben a közösségekben folyó tevékenység a személyiség kiteljesedését, önszerveződést, különböző értékek teremtését és annak átadását  is szolgálja. 

Intézményünkben folyamatosan működő csoportok: Modern és Kortárs, Hip-Hop, Zumba tánccsoport, Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének táncklubja, Idősek táncklubja,  Hastánccsoport, Jóga csoport, Városi Fúvószenekar, Zenebölcsi, Nyugdíjas klub és énekkar, Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Mozgáskorlátozottak csoportja, Nők klubja, Méhészek csoportja, Fitness SE, Szőlősgazdák Egyesületének taggyűlése.

 

Fontos célcsoportja munkánknak az idősebb korosztály, mert szerepünk lehet abban, hogy – programjaink értelmes elfoglaltságot, találkozási, szórakozási lehetőséget teremtve számukra – elmagányosodásuk, bezárkózásuk ne következzen be. Ezért a tavalyi évben már tábort szerveztünk számukra, a helyi Nyugdíjas Klub számára pedig felajánlottunk ingyenes táncoktatást és színjátékok betanítását is, ők ezzel a lehetőséggel nem élnek. 

 

Intézményünk arra törekszik, hogy a különböző korosztályi és érdeklődési csoportoknak a lehetőségekhez és forrásokhoz mérten a legszélesebb és legértékesebb kínálatot biztosítsa mind a kulturális szolgáltatásai, mind a művelődési lehetőségei, rendezvényei és közösségei tekintetében. Saját magunk ezért több szakkört és klubot is alakítottunk és működtetünk/működtettünk munkatársaimmal: Természetjáró Szakkör, kézműves foglalkozások, játszóház, csütörtök esti közös tánc tanulás valamint felajánlottuk – melyet közel 1,5 éve működtetünk – a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye tagjai számára, hogy heti egy alkalommal mozgásos foglalkozásokat tartunk. Az elmúlt év sikeres bemutatkozása után pedig két éve megalakult a helyi Színjátszó Társulat, melynek alapító tagjai között szerepelünk, folyamatosan technikai segítséget is nyújtunk fellépéseikhez.

 

A jövőben ezek mellett a következő csoportok beindítását tervezzük: mesesarok a legkisebbeknek, nyelvtanfolyamok, életvezetési tanácsadások. 

 

A közösségeknek az elsődleges célja a közösségi művelődés, a társas együttlét, a közösségi élet és szórakozás. A művészeti csoportok együtt maradásának, tovább fejlődésének  feltétele a nyilvánosság biztosítása. Ennek érdekében a művészeti csoportok számára különböző fellépési lehetőséget szervezünk, ahol nagyközönség előtt is bemutatkozhatnak – városi rendezvényeken való szerepeltetés, vidéki fellépések segítése.    

      

 Gyerekek és fiatalok szabadidejének szervezése:

A gyermekek számára – kiemelten az iskolai szünetek ideje alatt – kézműves foglalkozásokat,  játékos szabadidő eltöltési formákat  kell biztosítani. Kiemelten kell kezelni a korosztály önszerveződő csoportjainak támogatását, szabadidős és közművelődési tevékenységük szervezését, kapcsolatrendszerük gazdagítását. Ifjúsági Klub keretében az önszerveződő ifjúsági baráti közösségek működéséhez, összejöveteléhez intézményünkben lehetőséget nyújtunk. Kötetlen foglalkozási formák: pingpong, csocsó, sakk, zenehallgatás, KARAOKE.

 

Nem programszerűen szervezett tevékenységek:

Az intézmény aulájában a betérők (nemcsak fiatalok) kulturált körülmények között várakozhatnak, pihenhetnek meg, folyóiratokat olvashatnak, beszélgethetnek – kisebbek részére játszósarkot alakítottunk ki -; illetve kihasználva a WIFI lehetőségét, szabadon és ingyen internetezhetnek. A színházterem alagsorában pedig egyre nagyobb érdeklődésre ad számot az ingyenes használható női Fitness terem. 

Az intézményben működik Kávézó. 

 

Kapcsolat a civil szervezetekkel:

A Művelődési Központ jelentős feladata a jövőben is a városban működő civil szervezetekkel, egyesületekkel, önszerveződő közösségekkel való kapcsolattartás. Kiemelten az intézményben működőkkel, valamint kulturális feladatok ellátására létrejött szervezetekkel (Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Fúvósok Egyesülete, Zenészek Egyesülete, Méhészek Egyesülete, Szőlősgazdák Egyesülete, Eszterlánc Sportegyesület, Fitness Sportklub, Horgászok Egyesülete, Íjászok Egyesülete). 

Az önszerveződő módon létrejött kulturális, oktatási, sporttevékenységet végző közösségeknek, civil szervezeteknek, egyesületeknek programjaik megvalósulásához igény szerint elhelyezést, technikai és szakmai segítséget kell nyújtani  Ehhez a működéshez termeinket térítésmentesen biztosítjuk. A közösen szervezett  programokkal  sokszínűbbé válik  intézményünk tevékenysége.

 

Mozi:

Nyáron szabadtéri mozi mellett a gyermekek számára  házimozi keretében szórakoztató és tudományos, ismeretterjesztő filmeket ingyenesen vetítünk.  

 

 Együttműködés más intézményekkel:

A Művelődési Központnak kiemelt  feladata van a város kulturális arculatának kialakításában. E feladatának ellátása során továbbra is együttműködik a fenntartó Önkormányzattal, a  Közös Önkormányzati Hivatallal, az Önkormányzat oktatási, kulturális, szociális feladatokat ellátó intézményeivel, a civil szervezetekkel, művészeti csoportokkal, a történelmi egyházakkal, megyei kulturális szervezetekkel, intézményekkel. Számukra ingyenes teremhasználatot biztosítunk intézményünkben.

 

Az iskolarendszeren kívüli képzési tevékenységeket a jövő évben  is támogatjuk. Azoknak az oktatóknak, szervezeteknek, akik a tanfolyamokon az oktatást részvételi díj ellenében végzik, a teremhasználatért külön megállapodás alapján terembérletet kell fizetni. Volt rá példa az idén, hogy születésnapi zsúrokra is béreltek az intézményben termet.

 

A lakossági szolgáltatást támogatva bérleti szerződésben megállapított bérleti díj fizetésével helyiséget biztosítunk az  EON Ügyfélszolgálati Irodának valamint az intézményünkben „működő” Kávézónak.

 

Testvérvárosi kapcsolatok:

Az önkormányzat testvérvárosi kapcsolattartásán keresztül látjuk el az igény szerinti feladatokat. Ennek értelmében segítjük a helyi csoportok külföldi fellépését, valamint a városunkba látogató testvértelepülések kulturális csoportjainak, alkotóinak fellépési, bemutatkozási lehetőséget biztosítunk.

 

Információs tevékenység – propaganda:

A közönség, a látogatók, az érdeklődők több csatornán történő tájékoztatása, illetve a közönségtől, közösségektől érkező visszajelzések, javaslatok fogadása, értékelése.

A Művelődési Központ által szervezett programok, kulturális események rendszeres propagandájáról hagyományos módon plakátokkal, szórólapokkal, meghívókkal, személyes információ-szolgáltatással, valamint a Hir-Mix-ben, a Tabi Újságban, a Kábel Tv-n, Tab város honlapján, balatonparti ingyenes web oldalakon és a Facebookon keresztül gondoskodunk. A Művelődési Központ  bejáratánál elhelyezett hirdető táblákon plakátok formájában reklámozzuk az intézményben zajló eseményeket.

 

További szolgáltatásaink

 

 • terembérleti lehetőséget biztosítunk osztálytalálkozóknak, családi és céges rendezvényekhez.
 • természetesen ez évben is térítésmentesen bocsátjuk rendelkezésre termeinket és technikai eszközeinket a partner intézmények (óvoda- iskola) és a városi civil szervezetek rendezvényeihez is.
 • több képző intézmény is egyre gyakrabban intézményünkben bérel helyiségeket oktatási célra.
 • technikai segítséget nyújtunk a települési testvéregyházak programjainak megvalósulásához. 
 • a város egyik legnagyobb foglalkoztatója a Flex Kft. is havi rendszerességgel veszi igénybe térítésmentesen termeinket. 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Zichy Mihály Művelődési Központ továbbra is az alapításakor megfogalmazott feladatok és célok szerint igyekszik betölteni szerepét a város kulturális életében.

 

Természetesen, ahogy az eddigi, úgy a jövőbeni sikerekhez is elengedhetetlenül szükséges a T. Képviselő- testület bizalma, támogatása; a civil szervezetek és a társintézmények együttműködése; saját csoportjaink munkája.

 

Munkatársaim és a magam nevében köszönöm a Képviselő-testület, a közös önkormányzati hivatal és az intézmények közreműködését és támogatását! 

 

Tab, 2019. november 5.

 

Czoborné Csajági Rita 

        igazgató

 

2021

 

 

 

 

 

ZICHY MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

TAB

 1. évi

MUNKATERVE

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:

 

Tobakné Huber Eszter

  Mb. intézményvezető

 

 

 

 

Tab, 2020. november 10.

A Zichy Mihály Művelődési Központ Tab Város Önkormányzatának közművelődési intézménye.

Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/1999. (XI. 1.) számú közművelődésről szóló rendelete meghatározza a település közművelődési feladatait. Az önkormányzat e feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatóságára közművelődési intézményt tart fenn.

Intézményünk szakmai tevékenységét az alapító okiratban szereplő feladata szerint valamint a közművelődési szakfeladatoknak megfelelően az új SZMSZ alapján végzi.

Az előző években kialakult hagyományszerű, közösségi, a szabadtéri rendezvények megszervezésével a helyi identitást és közösségi szemléletet kívánjuk erősíteni, valamint a szakkörök megszervezésével a formális és non-formális tanulási lehetőségek bővítését kívánjuk biztosítani.

 

Az intézmény munkatervének összeállításakor a szakmai terveket ebben az évben is a település költségvetési lehetőségei határozzák meg.

A hírközlési eszközök elterjedése óta az emberek nehezebben mozdulnak ki otthonról, ezért egy-egy program látogatottsága szinte kiszámíthatatlan.

 

Intézményünk célja, hogy az itt folyó tevékenységgel, a munkatervben meghatározott feladatok megvalósításával hozzájáruljon a kulturális élet színvonalának emeléséhez.

A művelődési központ feladatainak ellátása során együttműködik a fenntartó önkormányzattal, az önkormányzati hivatallal, más kulturális intézménnyel, oktatási intézményekkel, művészeti csoportokkal, kultúraközvetítő egyesületekkel, hagyományőrző civil szervezetekkel, egyházakkal.

 

Továbbra is célunk:

 • Közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.
 • A város sokszínű kulturális életének fenntartása, fejlesztése: Fontos a civil szervezetek munkája, az önálló programjaik szervezése és részvételük a rendezvényeken.
 • A kulturális hagyományok ápolása.
 • A kulturális értékek „felfedezése”, támogatása, a város kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése, a város idegenforgalmi vonzerejét növelő kulturális rendezvények szervezése.
 • Kulturális célú szolgáltatások színvonalának emelése.

 

MUNKATERV RÉSZEI:

I./ Intézményi háttér

II./ Szakmai feladatterv

 

I./ Intézményi háttér

A szakmai feladatok megvalósulásához megfelelő intézményi háttérre van szükség, ezért kiemelt jelentőségű a művelődési központ állapota, technikai, személyi feltételei, gazdasági helyzete.

 

A létesítmény állapota:

A felújított épület állagának megőrzéséhez szükséges a folyamatos karbantartás, a hibák kijavítása.

 

Jövőbeni kiemelt feladatok:

 • Kiállítóterem és különféle foglalkozásokra használt termek falainak javítása, festése.
 • Kamaraterem klímával való felszerelése, nyílászárók cseréje.
 • Alagsor:

– nyílászárók felülvizsgálata, javítása. (öltöző ablakok, hátsó bejárat)

– elektromos hálózat fejlesztése.

 • Művelődési központ kerítésének cseréje.
 • A művelődési központ melletti területen parkoló kialakítása.

Uniós pályázati programon keresztül a 2021-es évben megvalósul egy zenei gyakorló terem kialakítása, az alagsor felújítása, valamint ugyancsak pályázat útján a helyi iskolákkal közreműködve a volt széntároló helyiség átalakításával kézműves műhely kerül kialakításra.

 

Technikai feltételek:

Szükséges az elmúlt évben megkezdődött technikai fejlesztések folytatása:

Az épület egészében a fényforrások korszerűsítése „LED” technológiájú fényforrásokkal.

 

Az EFOP 1.5.3 sz. pályázati projekt keretében korábban beszerzett eszközök továbbra is fontos technikai forrást biztosítanak az intézménynek, általuk jógaoktatás, gyógytorna és a Zumba is támogatottan van jelen az intézményben ingyenes részvétellel.

 

Személyi feltételek:

Az intézmény vezetését egy fő főállású művelődésszervező látja el átmenetileg, ezen kívül a művelődési szakmai feladatokat, valamint a házi pénztár kezelését és egyes adminisztratív tevékenységet (nyilvántartások, statisztika, iktatás, stb.), rendezvényszervezést is végzi. A technikusi teendőket 1 fő főállású dolgozó látja el. Az épület tisztántartását 1 fő közmunkás dolgozó 8 órában végzi el. A munkánkat segíti napi 8 órában 2 fő munkatárs, akik ugyancsak az EFOP programnak köszönhetően vannak jelen az intézményben. Az intézmény munkáját segíti még egy fő közmunkás 8 órában adminisztratív feladatok ellátásával. Az esti programokhoz az ügyeletet és a hétvégi nyitva tartást ezzel a személyi állománnyal biztosítjuk.

 

Gazdálkodás:

A művelődési központ jogi személyként működő, az előirányzatok heletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, erre vonatkozó külön megállapodás alapján. Az önkormányzat által nyújtott finanszírozás mellett az éves költségvetés biztosításához saját bevételre is szükség van, ami a műsorok jegyeladásából, terembérletből, támogatói bevételekből, pályázati összegekből származik. A szakmai, technikai feladatok megvalósításához, a fejlesztésekhez minél nagyobb számban kell kihasználni a pályázati lehetőségeket. A költségvetés helyzetéről és a szakmai feladatok teljesítéséről a képviselőtestület számára féléves, háromnegyedéves és éves beszámolóban kell tájékoztatást adni.

 

II./ Szakmai feladatterv

Szakmai feladatainkat – figyelembe véve a városban és a környéken élők művelődési igényeit, lehetőséget adva minden korosztály számára a társas összejövetelre, önszerveződésre, tanulásra, művelődésre, művészeti tevékenységekre, szórakozásra és kikapcsolódásra – a következőképpen kell alakítani:

 

Művészeti élet fejlesztése:

A művelődési központban a jövő évben is tervezni kell gyermek és felnőtt színházi előadásokat, bábelőadásokat, pódium műsorokat, zenei programokat hivatásos és amatőr művészek, társulatok közreműködésével. A pénzügyi lehetőségek figyelembevételével az első és második félévben is 1 gyermek előadást, 7 ingyenes és 2 jegybevételes felnőtt előadást tervezünk a zenei események és a szabadtéri rendezvények mellett. Továbbra is célunk, hogy a testvértelepüléseinkről legalább évente egy alkalommal hívunk kulturális csoportokat.

A vizuális kultúra ápolására, minél szélesebb körben való népszerűsítésére hivatásos illetve amatőr alkotók közreműködésével képző- és fotóművészeti kiállításokat, kézműves bemutatókat rendezünk. Kiemelt feladat a helyi és környékbeli tehetséges amatőr alkotók számára bemutatkozási lehetőség biztosítása.

 

Kiemelt programjaink 2021-ben:

 

 • Január 22. A magyar kultúra napja: Irodalmi est
 • Február 11. Általános iskola farsangja
 • Február 12. Katolikus iskola farsangja
 • Február 13. Szerelmesek napja vetélkedő, SK Színkör – premier
 • Február 26. Szalagavató
 • Március 1 – 19. Savanyó Györgyné és Czobor Éva közös kiállítása
 • Március 6. Tabi Fúvószenekar minősítő hangversenye
 • Március 13. SK Színkör
 • Március 15. ünnepi program általános iskolások és a helyi művészeti csoportok közreműködésével
 • Március 22. – április 9. Zamárdi Berkenyekör kiállítás
 • Április 1. húsvéti kézműves foglalkozás
 • Április 12. A magyar költészet napja alkalmából szavalóverseny kisiskolásoknak
 • Április 12 – 30. Szabó Károly kiállítása
 • Április 22. A Föld világnapja alkalmából kirándulás a tó körül, kézműves foglalkozás az újrahasznosítás jegyében
 • Április 29. A tánc világnapja
 • Május 1. Majális (szabadtéri rendezvény)
 • Május 10 – 21. Madarak és fák napja alkalmából kiállítás és kvíz
 • Május 15. SK Színkör
 • Május 29. Városi gyereknap (szabadtéri rendezvény)
 • Június 12. SK Színkör
 • Június 25. Szent Iván éji tűzugrás
 • Június 28. – július 9. Nádas József kiállítása
 • Július 5 – 9. Flex tábor
 • Július 12 – 16. Tánctábor
 • Július 17. SK Színkör
 • Július 19 – 23. Csemetekert Alkotótábor
 • Július 26 – 30. Csemetekert Alkotóműhely 2 alkalom
 • Augusztus 2 – 6. Csemetekert Alkotótábor
 • Augusztus 14. SK Színkör
 • Augusztus 9 – 20. Ősi magyar kultúra megelevenítése – sámándob kiállítás
 • Augusztus 20. ünnepi program (szabadtéri rendezvény), 2. tabi kenyérsütő verseny és borkereső játék, ősi magyar kultúra felelevenítése, tűzzsonglőr bemutató
 • Augusztus 30. – szeptember 10. A magyar fotográfia napja alkalmából fotó kiállítás helyi és környékbeli amatőr fotósok munkáiból
 • Szüreti fesztivál (szabadtéri rendezvény)
 • Szeptember 18. SK Színkör
 • Szeptember 13. – október 1. Kelemen Ivett kiállítása
 • Október 1. A zene világnapja alkalmából Koncert a tónál feltörekvő tehetségekkel
 • Október 14. Zichy Mihály születésnapjára emlékezünk
 • Október Idősek napja köszöntés, versíró pályázat időseknek
 • Október 23. ünnepi megemlékezés középiskolások műsorával és koszorúzás (szabadtéri rendezvény)
 • November 3. Tudománynap a PTE közreműködésével
 • November 22 – 26. Csemetekert Alkotóműhely Adventre hangolódva – 3 alkalom
 • December Városi Mikulás és a Város Karácsonya szabadtéri rendezvényekkel
 • December 6 – 17. Alkotónők hete – adventi kiállítás

 

A programok év közben folyamatosan bővülnek, adott helyzetben pályázat útján is sok programot bonyolítunk le. A vállalt programokon túl szeretnénk minden hónapban megvalósítani a helyi oktatási intézmények és a GAMESZ közreműködésével a „Tisztítsuk meg együtt Tabot” kezdeményezést.

Saját rendezvényeink mellett helyet adunk és segítséget nyújtunk külső szervek kulturális programjainak lebonyolításához is. Térségi illetve megyei szintű rendezvények, osztálytalálkozók, jótékonysági estek megszervezéséhez színteret és segítséget biztosítunk.

 

Rendszeres művelődési formák, önszervező közművelődési csoportok működtetése:

A mindenkori igények figyelembevételével különböző szabadidős tevékenységek színtereként működő, ismeretszerzésre, szabadidő eltöltésére, amatőr alkotó tevékenység végzésére alkalmas művelődési közösségeknek kell helyet biztosítani, illetve segíteni működésüket. Ezekben a közösségekben folyó tevékenység a személyiség kiteljesedését, önszerveződést, különböző értékek teremtését és annak átadását is szolgálja.

Intézményünkben folyamatosan működő csoportok: Modern és kortárs, Hip-Hop, Zumba tánccsoport, Hastánccsoport, Jóga csoportok, Zenebölcsi, Nyugdíjas klub és énekkar, Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Méhészek csoportja, Szőlősgazdák Egyesületének taggyűlése, SK Színkör, Táncos fitness órák, Karate, Önvédelem, Gyógytorna, Mentálhigiénés előadások

Fontos célcsoportja munkánknak az idősebb korosztály, mert szerepünk lehet abban, hogy programjaink hasznos elfoglaltságot, találkozási, szórakozási lehetőséget teremtve számukra elmagányosodásuk, bezárkózásuk ne következzen be. Fontosnak tartjuk továbbá a különböző korosztályok közötti kapcsolattartás erősítését.

Intézményünk arra törekszik, hogy a különböző korosztályi és érdeklődési csoportoknak a lehetőségekhez mérten a legszélesebb és legértékesebb kínálatot biztosítsa mind a kulturális szolgáltatásai, mind a művelődési lehetőségei, rendezvényei és közösségei tekintetében. Saját magunk ezért több szakkört és klubot is alakítottunk és működtetünk: kézműves foglalkozások, táncfoglalkozások, gyermektáborok.

A jövőben ezek mellett a következő csoportok indítását tervezzük: Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének táncklubja, nyelvtanfolyamok, Alkotónők klubja, életvezetési tanácsadások az EFI közreműködésével.

A közösségeknek az elsődleges célja a közösségi művelődés, a társas együttlét, a közösségi élet és szórakozás. A művészeti csoportok együtt maradásának, továbbá fejlődésének feltétele a nyilvánosság biztosítása. Ennek érdekében a művészeti csoportok számára különböző fellépési lehetőségeket szervezünk, ahol nagyközönség előtt is bemutatkozhatnak.

 

Gyerekek és fiatalok szabad idejének szervezése:

A gyermekek számára, kiemelten az iskolai szünetek ideje alatt, kézműves foglalkozásokat, játékos szabadidő eltöltési formákat kell biztosítani. Kiemelten kell kezelni a korosztály önszerveződő csoportjainak támogatását, szabadidős és közművelődési tevékenységük szervezését, kapcsolatrendszerük gazdagítását. Ifjúsági klub keretében az önszerveződő ifjúsági baráti közösségek működéséhez, összejöveteléhez intézményünkben lehetőséget nyújtunk. Kötetlen foglalkozási formák: pingpong, csocsó, sakk, zenehallgatás.

 

 

Nem programszerűen szervezett tevékenységek:

Az intézmény aulájában a betérők kulturált körülmények között várakozhatnak, olvashatnak, beszélgethetnek, internetezhetnek. A kisgyermekek részére játszósarkot alakítottunk ki. A színházterem alagsorában ingyenesen használható női fitnessterem áll rendelkezésre. Az intézményben kávézó is működik.

 

Kapcsolat a civil szervezetekkel:

A művelődési központ jelentős feladata a jövőben is a városban működő civil szervezetekkel, önszerveződő közösségekkel való kapcsolattartás. Kiemeleten az intézményben működőkkel, valamint kulturális feladatok ellátására létrejött szervezetekkel (Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Fúvósok Egyesülete, Zenészek Egyesülete, Méhészek Egyesülete, Szőlősgazdák Egyesülete, Eszterlánc Sportegyesület, Fitness Sportegyesület, Horgászok Egyesülete, Íjászok Egyesülete, X-Press TSE, Royal Dance Táncstúdió, SK Színkör).

Az önszervező módon létrejött kulturális, oktatási, sporttevékenységet végző közösségeknek, civil szervezeteknek, egyesületeknek programjainak megvalósulásához igény szerint helyszínt, technikai és szakmai segítséget biztosítunk térítésmentesen.

 

Együttműködés más intézményekkel:

A művelődési központnak kiemelt feladata van a város kulturális arculatának kialakításában. E feladatának ellátása során továbbra is együttműködik a fenntartó önkormányzattal, a közös önkormányzati hivatallal, az önkormányzat oktatási, kulturális, szociális feladatokat ellátó intézményeivel, a civil szervezetekkel, művészeti csoportokkal, a történelmi egyházakkal, megyei kulturális szervetekkel, intézményekkel, helyi vállalkozókkal.

 

Az iskolarendszeren kívüli részvételi díjas képzési tevékenységeket végző oktatóknak, szervezeteknek a teremhasználatért külön megállapodás alapján terembérletet kell fizetni.

 

A lakossági szolgáltatást támogatva bérleti szerződésben megállapított bérleti díj fizetésével helyiséget biztosítunk az EON Ügyfélszolgálati Irodának, valamint az intézményünkben működő kávézónak.

 

Testvérvárosi kapcsolatok:

Az önkormányzat testvérvárosi kapcsolattartásán keresztül látjuk el az igény szerinti feladatokat. Ennek értelmében segítjük a helyi csoportok külföldi fellépését, valamint a városunkba látogató testvértelepülések kulturális csoportjainak, alkotóinak fellépési, bemutatkozási lehetőséget biztosítunk.

 

Információs tevékenység:

A művelődési központ által szervezett programok, kulturális események rendszeres népszerűsítéséről hagyományos módon plakátokkal, szórólapokkal, meghívókkal, személyes információszolgáltatással, valamint a Hir-Mixben, a Tabi Újságban, a Kábel Tv-ben, Tab Város honlapján, Balaton parti ingyenes weboldalakon és a Facebookon gondoskodunk.